ចរន្ត ប្រាកដនិយម នៅក្នុង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ

បទអត្ថាធិប្បាយ ដោយ  វ៉ាន់ឌី កាអុន

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

 

Advertisements