រឿង បិសាចស្នេហា (១៩៤២) − ញ៉ុក ថែម (១៩០៣−១៩៧៤)

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

 

Advertisements