ស្នេហា នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ ខ្មែរ

បទអត្ថាធិប្បាយ របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

 

Advertisements