ប្រលោមលោកខ្មែរ សម័យទំនើប និង រឿងនិទាន សរសេរជាពាក្យកាព្យ

download

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

prolorm.png

ប្រភព៖ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
Source: Radio France International
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

Advertisements